Skip Content

SEED Madagascar

Please Donate

News

Thursday 14th March 2019

Thursday 14th March 2019

Amin’ny fotoana manao ahoana isika no mianatra sy tokony hahafantatra ny maha-zava-dehibe ny fanasana tànana amin’ny rano sy savony? Natoron’ireo raiamandreny avy tany an-trano izany ary
mbola nohamafisin’ireo mpampianatra ihany koa tany an-tsekoly. Ny sekoly moa dia toy ny sehatra iray azo antoka indrindra sy mety mba hahafahana manorina sy manamafy ny fiovan-toetra tsara toy
ny fanasana tànana amin’ny rano sy savony.

Izany no mahatonga ny SEED Madagascar tsy manome na manorina na mizara kabone sy tobim-panasana tanana fotsiny eny anion’ny sekoly, fa ampiarahany amin’ny fanabeazana ara-panadiovana sy fidiovana (RF2) izany, mba hahatonga ny mpianatra manana sy mampivoatra ireo fahazarana miteraka fahasalamana maharitra mandritra ny androm-piainana. #LeaveNoOneBehind

www.endwaterpoverty.org/water-action-month